Hall w siedzibie Portu Gdańsk

Zarząd Portu Morskiego Gdańsk - hol wejściowy

Cykl projektowy obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez naszą firmę w ramach zleconego przez Państwa projektu. Może on objąć wszystkie wyszczególnione pozycje, bądź też ograniczyć się tylko do wybranych (w zależności od typu projektu, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu).

 

preloader