Usługi

Rodzaje wykonywanych przez firmę usług. Poszczególne zadania mogą stanowić indywidualną usługę dla klienta bądź też jeden z etapów kompleksowej usługi wykonywanej dla Państwa inwestycji.

• Projektowanie oświetlenia wnętrz

Dobór rozwiązań oświetleniowych w zakresie oświetlenia wnętrz. Pełen zakres obejmujący oświetlenie obiektów użyteczności publicznej, biurowych, prywatnych, przemysłowych i sportowych.

• Projektowanie oświetlenia zewnętrznego

Dobór rozwiązań oświetleniowych w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Pełen zakres obejmujący oświetlenie obiektów użyteczności publicznej, biurowych, prywatnych, przemysłowych i sportowych.

• Projektowanie iluminacji obiektów

Dobór rozwiązań oświetleniowych w zakresie iluminacji obiektów wszelkich typów i przeznaczenia.

• Projektowanie oświetlenia awaryjnego

Dobór rozwiązań oświetleniowych w zakresie oświetlenia awaryjnego. Pełen zakres obejmujący oświetlenie obiektów użyteczności publicznej, biurowych, prywatnych, przemysłowych i sportowych.

• Wizualizacje komputerowe oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego

Wykonanie wizualizacji komputerowych w celu oceny dobranych rozwiązań oświetleniowych pod kątem efektu finalnego.

• Projektowanie systemów sterowania oświetleniem

Dobór systemów i urządzeń sterujących oprawami oświetleniowymi. Integracja z systemami inteligentnego budynku.

• Produkcja opraw oświetleniowych

Produkcja opraw oświetleniowych w pełnym zakresie zastosowań.

• Indywidualne rozwiązania oświetleniowe

Modyfikacje istniejących rozwiązań oraz tworzenie nowych pod kątem indywidualnych potrzeb Klientów.

• Doradztwo techniczne

Profesjonalne doradztwo obejmujące koncepcje oświetleniowe dla nowoprojektowanych oraz istniejących instalacji oświetleniowych.

• Realizacja inwestycji

Doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów podczas realizacji inwestycji. Zmiany oraz poprawki dokonywane w realizowanym projekcie.

• Kompletacja dostaw sprzętu oświetleniowego

Kompleksowa organizacja procesu dostaw zamówionego sprzętu oświetleniowego. Dostosowywanie harmonogramu dostaw do postępów frontu robót.

• Pomiary i diagnostyka instalacji oświetleniowych

Pomiary parametrów opraw oraz wykonanych instalacji oświetleniowych. Diagnostyka istniejących instalacji w zakresie poprawy parametrów oraz rewitalizacji oświetlenia.

• Wyceny i kosztorysowanie inwestycji w zakresie instalacji oświetleniowych

Wykonanie rzetelnych wycen obejmujących sprzęt oświetleniowy, urządzenia sterujące oświetleniem oraz na życzenie klienta również montaż sprzętu na obiekcie. Montaż nie wchodzi w zakres standardowo proponowanych usług.

Cykl projektowy

Cykl projektowy obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez naszą firmę w ramach zleconego przez Państwa projektu. Może on objąć wszystkie wyszczególnione pozycje, bądź też ograniczyć się tylko do wybranych (w zależności od typu projektu, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu).

proces_proj1proces_proj2
• Przygotowanie wielowariantowej koncepcji oświetleniowej

• Uzgodnienia z Inwestorem i Architektem

• Projekt oświetleniowy

• Wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych

• Uzgodnienia branżowe

• Wykonanie dokumentacji projektu oświetleniowego

• Wykonanie wizualizacji komputerowych efektu oświetleniowego

• Kosztorysowanie dobranych rozwiązań oświetleniowych oraz przygotowanie oferty cenowej

• Przygotowanie produkcji

• Organizacja dostaw na budowę

• Odbiory końcowe i pomiary parametrów oświetlenia

preloader